ALUMNOS PENDIENTES (BACHILLERATO)

Tercera Evaluación y Final:  lunes 25 de abril a las 17.30, en el aula 114

Contenidos: Key to Bachillerato 1,  Units: Starter, 1-7

telephone

Curso 2015-2016

Doña Prado Alba Paredes

Doña Mª Luisa García Bartall

D. Miguel García-Saavedra Velasco

Doña Mª del Mar Julián Mota

Doña Mª del Rocío Linares Soriano

Doña Inés Medina Aguilar (Jefe de Departamento)

Doña Mª Luisa Romero Molina

D. Francisco Santos Rico

Doña Carmen Pilar Serrano Boyer

imagen london miembros                                  view-of-london

CURSOS ANTERIORES

LIBROS DE TEXTO

smart planet 1               smart planet 3                                              bodegonwhatup                                  Key-2

1º y 3º ESO:  Smart Planet                            2º y 4º ESO:  What’s Up?                              1º y 2º Bachillerato:  Key to Bachillerato

Cambridge University Press                                                                Pearson Education                                                                                  Oxford University Press

READERS

Content for the tab BACHILLERATO A DISTANCIA